diumenge, 29 de març de 2020
ESTIL EDUCATIU
Visites 1

 SOM UN CENTRE:

OBERT
Creiem en la importància d’estar oberts a la realitat més propera, però també a la realitat del món on vivim.

Estem oberts a:
La cultura de l’entorn: En aquest sentit potenciem la vivència de les tradicions. Participem d’algunes festes oferint l’engalenament dels aparadors per a les botigues. També sortim al carrer en moments concrets com Nadal, Sant Jordi o Carnaval.
Les famílies: Entenem que la relació amb les famílies és primordial per portar endavant el nostre projecte educatiu. Programem diverses intervencions i activitats durant el curs per tal de fer efectiu aquest desig. Algunes d’aquestes iniciatives són: trobades, reunions, entrevistes, festes, participació a l’aula, xerrades, entre altres.
Altres centres i organismes: Creiem en l’eficàcia de treballar en xarxa ja que això ens permet compartir coneixements, pensaments, experiències i vivències. Treballem en xarxa amb diversos organismes educatius de l’Ajuntament o la Generalitat; també amb professionals que atenen els alumnes en diferents àmbits. Formem part també de la xarxa d’escoles salesianes amb les que compartim l’estil educatiu i estem en contacte per tal de posar en comú iniciatives i propostes.
L’actualitat: Volem ser sensibles als esdeveniments de l’actualitat cultural i social, per tal d’apropar els alumnes al que passa en el món i oferir-los eines per créixer en esperit crític.
 

PLURAL
El nostre centre té una clara identitat però a l’hora, acull la diversitat de cultures i maneres d’entendre la vida de les famílies. Intentem oferir els elements propis del carisma però sempre valorant les diferències culturals i religioses dels alumnes com un element enriquidor.
 
Creiem fermament en la importància de donar cabuda a la pluralitat i la diversitat. Tant la diversitat personal com cultural. És aportant la diferència de cadascú que tots ens enriquim, que tots creixem.
 

COHESIONADOR
A partir de l’apropament i la convivència entre les persones és possible l’intercanvi enriquidor i el coneixement mutu. Aquesta experiència fa possible establir lligams i crear cohesió.
 
Algunes accions cohesionadores:
- La interrelació entre els membres de la comunitat educativa.
- El treball en equip.
- L’apropament a les famílies i la seva implicació en el procés d’aprenentatge.
- Les estratègies per afavorir la convivència positiva.
- La relació amb altres plataformes eductives presents a l’obra de les Salesianes de Terrassa: Centre Juvenil Preju Sarau, Projecte Social Pam a Pam, Projecte Social El Viver.
 

INNOVADOR
Des de fa temps hem iniciat un procés d’innovació educativa per tal de potenciar la promoció de les competències bàsiques i les intel·ligències múltiples.
 
En relació a aquest aspecte tenim diverses iniciatives i metodologies:
- Treball per projectes d’aprenentatge.
- Treball de les llengües i les matemàtiques de manera significativa.
- Apadrinament lector.
- Increment de les hores d’anglès.
- Tallers de robòtica a Cicle Superior.
- Creació d’una cooperativa a Cicle Superior.
- Importància de la creativitat.
- Atenció a la diversitat.
- Ús de les pissarres digitals.
- Participació de les famílies.
 
Formem part del grup INNOVALAB, un equip d’innovació educativa format per diveros mestres d'escoles de les Salesianes. Aquest grup estarà assessorat per especialistes i té com objectiu promoure la innovació educativa en els diversos centres.

Dosatic S.L. © 2020
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5

Política de Privacitat